Arvegods – Det mindre Landbrug

I oktober 2012 begravede vi min morfar ved siden af min mormor. Så nu sidder de to kære gamle mennesker og drikker kaffe og spiller kort, på en lille sky, mens de holder øje med alle deres børn, børnebørn og oldebørn.

gravsted

De efterlod sig en gård, fyldt med en masse ting, en masse gamle ting. Nogle af dem står i vores stue, nogle hænger på vores vægge, nogle hænger fra loftet i børnenes værelser og andre, andre står på en hylde, gemt lidt væk fra små fingre, farvekridt og sakse.

Det er ikke fordi de har en stor værdi i kroner og ører, men affektionsmæssigt har de. Den specifikke ting jeg tænker på her, fortæller en historie om en sammensat mand – min morfar. Han elskede at fiske, spille kort og gå ture i marken. Ud over at han i en periode var borgmester, så var han også bondemand, og passede køer, grise, markerne og gården de omkransede. Min mormor sørgede for husholdningen, gæs, høns og at sætte risengrød op til nissen på høloftet, når vi var på besøg til jul. Og – meget meget andet, de 2 sparede ikke på kræfterne.

Men den specifikke ting jeg tænker på her, er en bog. En gammel bog i 2 bind, med titlen HAANDBOG FOR DET MINDRE LANDBRUG. Hvis man kender mig, vil man vide at grunden til at jeg gerne ville arve lige den bog, ikke er at jeg interesserer mig synderligt for landbrug. Nej det handler mere om de finurligheder der med sikkerhed gemmer sig i sådan et værk. Til min store glæde, skuffer bogen heller ikke, og man finder blandt andet en ”Arbejdsplan for en Sommerdag” såvel som en ”Arbejdsplan for en Vinterdag”.
Arbejdsplan
Begge fortæller i detaljeret grad hvordan man skal tilrettelægge sin dag på gården, og at der mellem 9.30 og kl. 10.00 spises frokost. Jeps du læste rigtigt. Men hvis man har været oppe kl. 5.30 for at tænde op, malke og, ikke at forglemme, morgenrøgtet ”Fjerkræ og Smaakreaturer”, så er man nok ved at være lidt småsulten op ad formiddagen.

Men det interessante ved en bog som denne er også, at man finder en side der indeholder følgende.

”..der skulde jo ogsaa gerne blive Tid til at beskæftige sig med andet end lige netop det huslige. Der trænges til Kvinders Indsats i Samfundet, enhver maa yde det, hun formaar.

Husmoderens Arbejde i en mindre Landejendom
(Husmandshjem, ca. 5 ha)
I det daglige klarer Mand og Kone Arbejdet alene. Naturligvis hjælper børnene, naar de vokser til. – Ved Tærskning, Gødningskørsel og i Høstens Tid hjælper gode Naboer hverandre. Konen hjælper med Malkning, passer oftest Hønsene, vasker Spande samt deltager periodisk i Markarbejde og andet Udearbejde. – Konen passer selv Haven, dog graver Manden den i Reglen om Efteraaret.
Tidligt om Foraaret, inden Markarbejdet begynder, tilsaas Haven. Ogsaa Hovedrengøring foretages om Foraaret, saa der kan gaas let over Rengøringen i den travle Tid, selvom man hygger sig i Stuen i hvilestunderne.”

Hvabehar.. Som skriften og grammatikken antyder, er der naturligvis tale om en bog af ældre dato. Den er såmænd også udgivet i 1947 af De samvirkende danske Husmandsforeninger og A. C. Normanns Forlag A/S.
IMG_5556
Så vi er altså fortsat i efterdønningerne af 2. verdenskrig, og du kan roligt forestille dig de scenerier der udspiller sig i Matador mellem grisehandler Oluf Larsen og hans kone Kathrine, hvis du genlæser ovenstående afsnit. Jeg selv ser for mig hvordan min morfar, Peder, trillede gennem stalden med fodervognen, mens grisene hylede på mad, og hvordan min mormor, Gerda, åbnede lågen til gæssene, og flyttede dem med træskoen hvis de stod lidt i vejen, når hun skulle ind med foder til dem.

Men ud over at være en meget tidstypisk bog, som bøger vel som oftest er(?), så indeholder den også tidsløse sætninger som nedenstående.

”Skal man udføre et godt Arbejde, maa man have gode Redskaber.”

Det er så sandt som det er sagt, og jeg tror ikke det bliver sidste gang jeg finder disse gamle bøger frem og finder gode citater, mens jeg mindes de to gamle fra Laastrup.

mormor og morfar

About

Født den 23. november 1980 Bor I Taastrup Gift med Maria Har 2 børn, Rasmus og Alberte Arbejder hos VP Securities A/S

View all posts by

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *